RADIO

ZEEUWS VLAANDEREN

voor

24 uur per dag

7 dagen

per week


Uw internet

radio


Zeeuws

Vlaanderen.


Uw station van uit Sas van Gent

Hulst     Terneuzen       Sluis

INTERNET RADIO

WIJ DRAAIEN NU

Awards

Copyright © Alle rechten voorbehouden


NU BIJ RZVL.

MET MEER DAN


550 TIPS

Er op uit

RADIO

ZEEUWS VLAANDEREN

24 uur per dag en 7 dagen per week zijn wij er voor u!

Met de allerbeste hits van nu en lang vervlogen jaren.

Gewoon lekker muziek die niet verveelt.

Met landelijk, regio-nieuws, nieuwtjes en tips.

MEDEDELINGEN UIT UW GEMEENTE

****MEDEDELINGEN VAN UIT UW GEMEENTE****Terneuzen De Westerscheldetunnel is van maandag 27 november tot en met vrijdag 1 december elke avond van 20.30 tot 21.00 uur in beide richtingen afgesloten. Cris Sohier 17-11-17, 10:07 Laatste update: 10:27 0 Reacties De afsluiting is nodig om tweerichtingsverkeer in te stellen in de Oostbuis richting Borssele, zodat in de Westbuis renovatiewerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. Vanaf 21.00 uur kan het verkeer in beide richtingen weer gebruikmaken van de tunnel. Dit is met tegengesteld verkeer en met een snelheidsbeperking van 70 km/uur. Dit kan enkele minuten extra reistijd betekenen. Iedere nacht tussen 03.30 en 04.00 uur is de tunnel opnieuw volledig dicht om hettegengestelde verkeer op te heffen. Oostbuis Na de Westbuis is ook de Oostbuis aan de beurt voor nieuwe signaleringsborden. Deze worden van maandag 11 tot en met vrijdag 15 december opgehangen. Dan gelden exact dezelfde afsluitmomenten. Het verkeer rijdt ’s avonds en ’s nachts door de Westbuis. Begin dit jaar is de grootschalige renovatie van de techniek in de Westerscheldetunnel begonnen. De tunnel krijgt onder andere nieuwe camera’s, luidsprekers en intercoms. In bovenstaande week worden in de Westbuis richting Terneuzen nieuwe signaleringsborden opgehangen. Hier staat bijvoorbeeld de maximumsnelheid op aangegeven. De nieuwe borden zijn beter verlicht en twee keer zo groot als de huidige borden. Zo vallen ze nog beter op. In totaal komen in beide tunnels 275 nieuwe borden te hangen. Eind dit jaar moeten alle renovatiewerkzaamheden in de Westerscheldetunnel klaar zijn. Tot en met juni 2018 wordt voornamelijk nog buiten de tunnel gewerkt bijvoorbeeld aan de verkeerslichten en de hoogtedetectie voor vrachtwagens. Meer informatie over de renovatie staat op www.westerscheldetunnel.nl/renovatie.****Terneuzen Sinds de afsluiting van de Markt in Terneuzen, kun je niet meer vanaf het Stadhuisplein, door de Zandstraat en over de Markt, naar de Herengracht rijden. We zien dat veel automobilisten nog niet gewend zijn om een andere route te kiezen en rijden daarom tegen het verkeer in over De Blokken. De afgelopen weken is hier op gehandhaafd. We vragen hier aandacht voor, want tegen het verkeer inrijden is echt gevaarlijk. ****Terneuzen Heb je ook camera's hangen om je eigendommen te beveiligen? Meld je dan aan voor 'Camera in Beeld'. Veel ondernemers, maar ook particulieren, gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden, goederen en eigendommen. De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’.****Hulst REGELS VOOR ZONNEPANELEN IN HULSTER BINNENSTAD Er verschijnen steeds meer zonnepanelen in het straatbeeld. De Hulster binnenstad is echter een zogenoemd “beschermd stads- en dorpsgezicht”. Dat vraagt om extra aandacht, ook als het gaat om het plaatsen van zonnepanelen. Door de Raadscommissie Ruimte en in de raadsvergadering werd al eerder gesproken over dit onderwerp. Er werd nog niet gekomen tot besluitvorming over een passend beleid voor zonnepanelen in de vestingstad.****Terneuzen Van maandag 20 november 18.00 uur tot dinsdag 21 november 6.00 uur is er verkeershinder op het sluizencomplex in Terneuzen. Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit aan de zuidbrug van de Westsluis. Omleiding verkeer Rijkswaterstaat stelt een omleiding in via de Sluiskiltunnel. Deze wordt met borden aangegeven. Daarnaast zijn er verkeersregelaars aanwezig om het verkeer te begeleiden en om hulpdiensten en het openbaar vervoer vlot te laten passeren.****Hulst AFVALINZAMELING WORDT VERANDERD Op 9 november 2017 besloot de gemeenteraad van Hulst de afvalinzameling in de gemeente Hulst te wijzigen. Hieraan ligt de opdracht van de landelijke overheid aan de gemeenten ten grondslag. De opdracht houdt in dat de hoeveelheid restafval terug moet worden gebracht naar maximaal 100 kilo per persoon per jaar. Daarnaast moet 75% van het afval worden gescheiden. Deze doelstellingen moeten in 2020 zijn gerealiseerd. Om dat te kunnen bereiken en om de kosten voor afvalinzameling binnen de perken te houden, is besloten om de afvalinzameling in de gemeente Hulst te wijzigen. Het streven is om de wijzigingen in de afvalinzameling in januari 2018 te laten ingaan.****Terneuzen In opdracht van de Provincie Zeeland werkt de Tractaatweg BV aan een bredere en veiligere Tractaatweg N62. De bouw van het viaduct Spuikreek over de Tractaatweg heen vordert snel. Op donderdag 16 november 2017 worden de betonnen balken (liggers) voor het 'dak' (wegdek) van het viaduct met een hijskraan geplaatst. Hierdoor moet verkeer op de Tractaatweg (N62), ter hoogte van het viaduct, tussen 21.30 en 0.30 uur meerdere keren ongeveer 10 minuten wachten.****Terneuzen Weekmarkt Terneuzen tijdelijk verplaatst naar Rosegracht De herinrichting van de Markt in Terneuzen is gestart. In eerste instantie zou de weekmarkt op woensdag op de Markt blijven staan. Maar dit blijkt toch niet zo handig en daarom verplaatst de weekmarkt tijdelijk naar de Rosegracht in Terneuzen. Vanaf woensdag 15 november kunt u daar terecht. De weekmarkt blijft op de Rosegracht tot de herinrichtingswerkzaamheden van de Markt zijn afgerond. Die werkzaamheden zijn gepland tot eind februari 2018.****Terneuzen Aan de slag met de kerk van Overslag op zondag 19 november tussen 14.00 en 17.00 uur. Iedereen is welkom! Het project Kerk in het midden is gestart. Ook bewoners uit onze gemeente, zoals Overslag en Zuiddorpe, en betrokkenen bij de kerk, jong en oud, gelovig en niet-gelovig, gaan samen op zoek naar geschikte herbestemmingen voor de kerk van Overslag. Op 19 november geven we de aftrap. Iedereen is welkom in de kerk van Overslag om de kerk te (her)ontdekken en gezellig samen te zijn.****Hulst VERNIEUWING OPENBARE VERLICHTING IN HULST, SINT JANSTEEN EN KLOOSTERZANDE In Hulst, Sint Jansteen en Kloosterzande wordt in de periode van eind november 2017 tot eind februari 2018 openbare verlichting vernieuwd. In totaal gaat het om 191 lichtmasten. Bij een deel wordt enkel de bovenarmatuur vervangen en bij een ander deel de gehele mast. De masten worden voorzien van energiezuinige led-verlichting.****Hulst RIOOLRENOVATIES IN HULST, HEIKANT, TERHOLE EN SINT JANSTEEN Vanaf maandag 13 november 2017 vinden er werkzaamheden aan het riool plaats in Hulst, Heikant, Terhole en Sint Jansteen. Het gaat om rioolrenovaties die gebeuren door middel van de zogenoemde kousmethode. In het bestaande hoofdriool wordt een kous aangebracht. Hierdoor ontstaat een compleet nieuwe binnenvoering in het hoofdriool. Door het toepassen van deze methode wordt voorkomen dat de rioolleidingen moeten worden vervangen, waarbij de straat open moet worden opengebroken. Dit gebeurt op vijf locaties: 1. Terhole – Hulsterweg (ter hoogte van nr 149 tot 153) 2. Heikant – Julianastraat (ter hoogte van nr 51 t/m 65) 3. Hulst – Glacisweg 4. Sint Jansteen - Wilhelminastraat 5. Sint Jansteen – Badhuisweg De bewoners van de betreffende straten cq. straatgedeelten ontvangen van de aannemer een brief over de werkzaamheden.****Terneuzen De Statie in Sas van Gent blijft nog langere tijd dicht. De eerste onderzoeksresultaten zijn goed, maar er is meer tijd nodig om alle risicoplekken te bekijken en te onderzoeken. Daarom besloten de gemeente en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen vanmiddag om de deuren van De Statie langer gesloten te houden. De gebruikers van De Statie zijn hierover ingelicht. De gemeente en de woningcorporatie verwachten nu binnen vier weken duidelijkheid over de onderzoeksresultaten.****Sluis Een aantal inwoners heeft ons laten weten dat er in Oostburg een colporteur actief is die zegt namens de gemeente te komen met informatie over Delta en Eneco. Deze inwoners vertrouwen het aanbod niet. De precieze inhoud van het aanbod dat deze meneer doet, is ons niet bekend. De melders hebben hem weggestuurd. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Daarom: de gemeente heeft niemand opdracht gegeven om iets te verkopen of informatie aan te bieden over energieproducten. De politie is ook geïnformeerd.****Sluis Ben jij taalvrijwilliger of wil je graag taalvrijwilliger worden? De Stichting Lezen en Schrijven biedt in samenwerking met de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, Aan-Z, Porthos, Hulst voor Elkaar en de bibliotheek gratis een basistraining aan voor taalvrijwilligers in onze regio. Er zijn nog enkele plaatsen vrij! De training is bestemd voor iedereen in Zeeuws-Vlaanderen die taalvrijwilliger is of dat wil worden.****Hulst In woonwijk Groote Kreek te Hulst worden in november/december 2017 nieuwe bomen aangeplant. Er is gekozen voor Rode esdoorns. In totaal komen er nabij de centrale waterpartijen 75 nieuwe bomen.****RADIO ZEEUWS VLAANDEREN IS 24 UUR EN 7 DAGEN PER WEEK BIJ U MET DE BESTE HITS VAN HEDEN EN LANG VERVLOGEN TIJDEN*****ONZE DJ DRAAIEN GRAAG UW VERZOEKPLAATJE*****WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR DJ'S DIE NET ALS WIJ RADIO WILLEN MAKEN. VOOR MEER INFO INFO@RADIO-ZEEUWS-VLAANDEREN.NL GEEN EIGENBIJDRAGE MAAR WEL 100% INZET
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime

Radio channel owned by the Network Full Motion Stream - Malta Fullmotionstream.com PRS License Number: LE-0011416. For any enquiries and clarification: info@fullmotionstream.

Kindermishandeling Kindermishandeling