ZVL in beeld

RADIO

ZEEUWS VLAANDEREN

voor

24 uur per dag

7 dagen

per week


Uw internet

radio


Zeeuws

Vlaanderen.


Uw station van uit Sas van Gent

Hulst     Terneuzen       Sluis

INTERNET RADIO

****ONZE PROGRAMMERING IS ENIGZINS AANGEPAST WANT OOK ONZE DJ'S GENIETEN VAN EEN WEL VERDIENDE VAKANTIE****VANAF 3 SEPTEMBER EEN VERNIEUWDE PROGRAMMERING****OOK DEZE ZOMER BRENGEN WIJ DE BESTE EN GEZELLIGSTE PROGRAMMA'S****RADIO ZEEUWS VLAANDEREN UW INTERNET RADIO MET DE GROOTSTE AANBOD PROGRAMMA'S****RADIO ZEEUWS VLAANDEREN MEER DAN RADIO ALLEEN****NATUURLIJK ZIJN ONZE WEBSITE'S BEVEILIGD!!!****MET MEER DAN 100 UUR (SEMI)LIVE PROGRAMMA'S*****OP ZOEK NAAR EEN LEUKE HOBBY? WIJ ZOEKEN PROGRAMMAMAKERS ERVARING NIET VEREIST INZET WEL. KIJK OP DOE MEE****RADIO ZEEUWS VLAANDEREN IN 2017 UITGEROEPEN ALS BESTE INTERNET RADIOSTATION IN ZEEUWS VLAANDEREN****KIJK OP ONZE FACEBOOK NIEUWS UIT ZEEUWS VLAANDEREN. MEER NIEUWS IS ER NIET****RADIO ZEEUWS VLAANDEREN 24 UUR EN 7 DAGEN VAN DE WEEK MET DE BESTE MUZIEK****RADIO ZEEUWS VLAANDEREN HET STATION VOOR GROOT ZEEUWS VLAANDEREN****ENCHANTEDFASHION.BE KINDERMODE DE SPONSOR VAN UW INTERNET RADIO****RADIO ZEEUWS VLAANDEREN HET BEST BELUISTERDE INTERNET RADIO VAN ZEEUWS VLAANDEREN****CHAT GEZELLIG MEE IN ONZE CHATBOX****DE BESTE HITS VAN HEDEN EN LANG VERVLOGEN TIJDEN DRAAIEN WIJ GRAAG VOOR U****WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR DJ'S DIE NET ALS WIJ RADIO WILLEN MAKEN. VOOR MEER INFO INFO@RADIO-ZEEUWS-VLAANDEREN.NL GEEN EIGENBIJDRAGE MAAR WEL 100% INZET****

Copyright © Alle rechten voorbehouden.

ZEEUWS VLAANDEREN IN BEELD

Zoveel mooie plaatsen in Zeeuws Vlaanderen

Elke week zullen wij een ander plaats belichten.

Deze week Hulst

Hulst ontstond in de 11e eeuw als de nederzetting Hulust ter plaatse van de huidige Grote Markt. Hulst kreeg in 1180 stadsrechten van de Vlaamse graaf Filips van den Elzas en ontwikkelde zich tot een belangrijke vesting- en havenstad. Aanvankelijk was de Saxvliet de belangrijkste toegang tot de haven. De stad bloeide op door de aanwezigheid van de haven en de moernering die ten noorden van de stad plaatsvond. Het oudste zegel van Hulst uit 1226, toont St.-Willibrord. Latere zegels tonen een gekroonde klimmende leeuw, die nog steeds in het wapen van de stad voorkomt.

De stadsrechten werden in 1350 uitgebreid en in 1413 werd toestemming tot de aanleg van verdedigingswerken verleend. In 1453 werd de stad, tijdens de Gentse Opstand (ook: Zoutoorlog genaamd), vrijwel geheel verwoest. Van 1453-1477 werden de wallen en poorten versterkt, maar de Gentenaren brandschatten de stad opnieuw in 1485 en 1491. In 1458 vestigden zich de Minderbroeders te Hulst. Nadat het omliggende gebied in 1585 was geïnundeerd, schuurde het Hellegat uit en werd dit de nieuwe haven. In 1591 werd voor het eerst een beleg voor Hulst geslagen en wel door Maurits van Nassau, de latere prins van Oranje, die de stad binnen vijf dagen veroverde. Vijf jaar later vond een hernieuwd beleg plaats, waarbij Hulst werd heroverd door Albertus van Oostenrijk.

Van 1615-1621 werd de stad door de Spaansgezinden voorzien van de uitgebreide vestingwerken die ook tegenwoordig nog te zien zijn. Tijdens de slag bij Hulst in 1640 kwam Hendrik Casimir I van Nassau-Dietz om het leven. Het lukte de Staatsen toen niet om Hulst in te nemen. In 1645 belegerden de Staatsen onder leiding van prins Frederik Hendrik van Oranje de stad Hulst en het Hulsterambacht opnieuw. Ze heroverden deze op de Spanjaarden. Onder zijn bewind was handel op de Schelde verboden en verloor Hulst zijn betekenis als handelsstad. Hulst maakte formeel tot 1648 (Vrede van Münster) met de rest van Zeeuws-Vlaanderen deel uit van het Graafschap Vlaanderen en was een dochterstad van Gent. Verschillende abdijen hadden in Hulst een refugehuis, waaronder de Abdij van Boudelo, de Abdij van Cambron en die van Onze-Lieve-Vrouw Ten Duinen. De vesting bleek in 1702 de Franse troepen te kunnen weerstaan, maar in 1747 kwam de vesting wel in Franse handen, hetgeen in januari 1749 als uitvloeisel van de Vrede van Aken (1748) werd beëindigd. De Fransen veroverden de stad opnieuw in 1792.

In 1795 werd de haven opgeheven: Het Hellegat was verzand en wat er van over was werd ingepolderd. Bebouwing buiten de vestinggordel was vooralsnog niet toegestaan, doch in 1816 werd de vesting opgeheven en in 1845 werd ze aangekocht door de stad, en ze bleef intact. Pas ná 1860 begon er enige bebouwing buiten de vestinggordel te ontstaan. Ook kwam er in 1871 een spoorwegstation, dat echter in 1952 werd opgeheven. In 1861 kwam er een Liefdesgesticht nabij het refugiehuis van de Abdij van Baudeloo. Dit werd in 1968 afgebroken. Pas vanaf omstreeks 1920 was er sprake van uitbreidingsplannen buiten de vestinggordel. Hulst werd op 20 september 1944 bevrijd door de Poolse 1e Pantserdivisie. Hierbij verloor de Sint-Willibrordusbasiliek haar torenspits. Deze werd later door een betonnen bouwsel vervangen. Stemvorken omringen de klokken en bovenaan staan engelen naar het kruisbeeld gekeerd. Sedertdien is Hulst sterk uitgebreid. Ook het grondgebied van de gemeente Hulst werd uitgebreid, door de herindelingen van 1970 en 2003. Hoewel Hulst van 1448 tot 1645 een Minderbroederklooster heeft gekend, duurde het tot eind 19e eeuw voor er op dit gebied weer activiteiten werden ontplooid. De Paters Maristen kwamen oorspronkelijk uit Frankrijk, waar ze in 1902 ten gevolge van de seculariseringspolitiek moesten vertrekken. Aanvankelijk trokken ze naar een huis in Differt, waar een juvenaat werd opgericht. Het huis werd al snel te klein en men vestigde zich in 1909 te Hulst. Aan de Carmelweg 2 werd in 1910 een gebouw opgericht, ontworpen door Otto Aloys. De apostolische school, die missionarissen opleidde, werd in 1967 stopgezet en is tegenwoordig een reguliere school. In de kapel bevinden zich kruiswegstaties en wandschilderingen van Frans Loots, uit 1920-1921. De laatste verbeelden episoden uit het leven van de missionaris Pierre Chanel. De gebrandschilderde ramen zijn uit het atelier van Joep Nicolas. De Ongeschoeide Karmelietessen stichtten in 1935 een klooster in Hulst. In 1992 werd dit gesloopt.